Om Ektorp

Ektorp är ett litet biodynamiskt småjordbruk i Björnlunda i det vackra omväxlande sörmländska landskapet.

Gården har varit i samma storlek i snart hundra år. Till skillnad från många andra mindre gårdar i Sörmland och på andra ställen i landet finns det här ett levande jordbruk med skog, odlingar och djur som i samverkan berikar platsen genom en utökning av den biologiska mångfalden, förbättring av jordens fruktbarhet och ett hållbarhetstänk som en sammanhållande länk.Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_5093.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_3235-1.jpg

De flesta djuren på gården är gamla lantraser, dels för att bevara de viktiga genbankerna men även för att äldre raser oftast är mer lämpade för ett småbruk som Ektorp.

Gården är inte produktionsinriktad. Istället är den inriktad på att framför allt bygga upp humushalten i jorden och skapa en fruktbar och sund jord. Allt för att även framtida generationer gynnas av vårt arbete. Precis som vi gör idag. Mycket av de jordbruksmarker vi ser idag har kommit till genom människans arbete och slit över hundratals år. Men mycket av den humushalten, och med det jordens fruktbarhet, bryts succesivt ner genom moderna agrara metoder.

Ektorp vill vara en plats där allt levande ska gynnas. Inom det biodynamiska odlingssättet strävar man efter att varje gård är en individuell enhet som kan bära sig själv. Det kan inte finnas mer djur än det finns foder till och det kan inte odlas mer än djuren kan leverera gödsel till. Ett kretsloppstänk helt enkelt som dessutom ska öka på jordens fruktbarhet.

Men Ektorp vill även vara en plats där varje människa får vara, utvecklas och växa i sin egen takt och utefter sina egna förutsättningar.

Det biodynamiska utgår även från sammanhang. Både i det lilla och det stora. Världen är komplex. Här finns det inga enkla eller snabba svar. Särskilt inte när man befattar sig med det levande. Vi människor skulle behöva inta ett nytt och ödmjukare förhållningssätt för att verkligen kunna utforska och öka vår förståelse för vår vackra planet, den jorden vi lever av, djuren vi lever med och våra bröder och systrar vi delar allt det där med. För när allt kommer omkring så behöver vi varandra.Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är img_e5820.jpg