Inre och yttre utveckling

Om kommunikation, lärande och utveckling

Ektorp är inte bara en plats. Det är en levande organism med flera olika delar så som skogen, odlingarna, djuren och människorna som i ett varaktigt samarbete och samverkan vill, kan och ska utvecklas var för sig och tillsammans. För det behövs det en god kommunikation för att alla delar ska kunna dela med sig och vara delaktiga utifrån sin individuella förmåga. Jo, det handlar om ett ständigt pågående samtal. Kommunikation är så mycket mer än bara ord. Men framförallt bygger den på den enskildes vilja att mötas. Länge har jorden, djuren och ibland även människor varit ett medel eller medium för mig för att uppnå mina mål. Jag ska odla för att få en ekonomi. Hästen ska kunna dra stockar för att jag behöver ved. Min partner ska vara på ett visst sätt för att jag ska vara trygg. Så länge vi enbart lyssnar på oss själva finns det ingen kommunikation.

Det har varit en lång personlig resa som har inneburit mycket tvivel, osäkerhet och rädslor. Men idag kan jag släppa alla tankar på prestation och fokusera på det jag möter.

Mer och mer har frågan om vad djuren är vuxit fram. Som grupp, art och individ. Detsamma för växterna och skogen. I lyssnandet, görandet och experimenterandet har jag kommit in i en process där den ordlösa kommunikation med det levande utvecklas. Det är mina första stapplande steg mot en ny och stor värld. En kommunikation som var en är inbjuden till. Även du.

Om man vill ta utvecklingen på allvar så måste man kunna förmedla dels sina mål men även skapa en miljö där den eller det som ska utvecklas får den möjligheten. Något de flesta pedagoger eller coacher vet. Och ja, även djuren, växterna och landskapet har utvecklingspotential. I själva verket är utveckling grundförutsättningen till självaste livet. Motsatsen är döden.

Och så som vi behöver ställa oss de existentiella frågorna om vår egen utveckling, mening eller syfte med vårt liv så gäller den frågan även växterna, djuren och jorden som helhet. För när allt kommer omkring hänger allt och alla samman.

Det är förstås inga enkla frågor och svaren är ännu svårare att få. Men det är mer och mer oundvikligt att överhuvudtaget jobba med dem. Särskilt i en mer och mer teknologisk värld där människans syfte och betydelse alltmer ifrågasätts och gränsen mellan AI och det riktiga livet utplånas.

Vi har så mycket att lära av varandra. Och för det behövs det en nyfikenhet, en vilja, ett lyssnade öra men även en god kommunikation för att det ska vara möjligt.

%d bloggare gillar detta: