Om Ektorp

Ektorp.farming

Det är jag, Andreas som håller i pennan. Jag har varit verksam som bonde, lärare, hantverkare, skogsarbetare mm.

Ektorp är ett litet biodynamiskt småjordbruk som jag driver sen några år tillbaka.

De flesta djur på gården är gamla lantraser dels för att bevara de viktiga genbankerna men även för att äldre raser oftast är mer lämpade för ett småbruk som mitt. Gården är inte produktionsinriktad. Istället försöker jag skapar ett hållbar jordbruk som blir livskraftig, mångsidig och fruktbar för lång tid framöver.

Odlingen är inriktad så att den fram för allt ska bygga upp humushalten och skapar en fruktbar och sund jord. De växter som odlas ska dels berika jorden och landskapet men även bidrar till en biologisk mångfald. En mångfald i och ovanpå jorden.

Följer du bloggen så kommer du att kunna ta del av mina erfarenheter om att skapa och förvalta en plats, ett stycke landskap, en bit jord. Hållbarhet, långsiktighet och skapandet är mina ledmotiv.

Jag vill även vecka nya tankar om vårt förhållningssätt till jorden, odling och djurhållning. Inom det biologisk-dynamiska jordbruket utgår man ifrån att allt och alla är under utveckling både passivt och aktivt. Människan har sedan länge intagit en aktiv roll. På gott och ond. Med det följer ett enormt ansvar. Något som jag anser vi har försummat men som vi nu är tvungna att ta.

Det biodynamiska utgår även från sammanhang. Både i det lilla och det stora. Världen är komplex. Här finns det inga enkla eller snabba svar. Särskild inte när man befattar sig med det levande. Vi människor skulle behöva intar ett nytt och ödmjukare förhållningssätt för att kunna verkligen utforskar och ökar vår förståelsen för vår vackra planet.

Detta är den röda tråden i mitt dagliga arbete på gården.

Om inte nu när då ska vi ta ställning?

Vi har kommit till en punkt i mänsklighetens utveckling där vi behöver stannar upp och granska oss själva. Som individ och som samhället i stort.

Aldrig förr har människa haft lika stora möjligheter att påverka sitt och andras förutsättningar på jorden. Inte bara för sin egen framtid utan även för många generationer fram över.

Vi sitter på enorma resurser både på ett intellektuellt, emotionellt och ekonomiskt plan.

Frågan är hur vi kan använder dessa för att även kommande generationer kan få samma möjligheter som vi har idag. Att även de kan få väljer sina liv, kan leva i den trygghet och det välmående de flesta av oss ändå avnjuter.

Världen är en föränderlig plats och har varit så i alla tider. Förändringen är i själva verket grundförutsättningen för livet. Det är bara de döda ting som stå stilla. Och knappt de heller.

Människan har varit bra på att anpassa sig. Det kanske är en av hennes största gåvor. Men människan har även fått en enorm makt att påverka sitt och hela världens utveckling. Denna makt gäller det att förvaltas väl. Min intryck är att vi tyvärr inte riktig är kapabel till det. Vi beter oss på ett emotionellt och intellektuellt plan ganska omogen. Inget konstigt med det. Människan är ju ett ganska ung släkte men i kombination med den makten och de möjligheter vi har så blir det väldigt farlig för allt och alla.

Därför behöver vi en omställningsrörelse som inleder processer till ett förändringsarbetet. Och det är akut.

Men en yttre omställning kommer inte föra oss framåt om vi inte även inleder en inre omställning.

Vi behöver lära oss att tänka nytt, ser sammanhang där vi hittills har söndrad, vi behöver utvecklas på ett emotionellt och moraliskt plan där vi hittills har främjad vårt ego. Vi måste förstå in i vårt innerste att allt på vår vackra planet hänger samman. Det är stort. Det är komplex men bara för att vi tycker att det är för komplicerad så hjälper det inte att vi förenkla saker och ting enbart för att det ska vara hanterbart för oss. För förr eller senare möter vi konsekvenserna. Klimatförändringen är ett bra exempel. Men det finns så många fler.

Vi som lever nu har ett ansvar inför de kommande generationer. Hittills lyckades vi med att komma undan. Vi tog springnotan istället. Men så som med nästan all brottslighet, för eller senare dagas den upp och då blir man tvungen att ta ansvar.

Den tiden är nu!

%d bloggare gillar detta: